Obaveštenje

Usled tehničkih problema kreiranje konkursa i angažovanje dizajnera biće nedostupno u narednom periodu.

More than 12834 designers
555 contests
1244 contented clients

PRAVILNIK O SANKCIONISANJU

SISTEM SANKCIONISANJA

Pravilnik o sankcionisanju (skraćeno Pravilnik)

 

Kršenje pravila na Geelancer.com servisu kompanije Difol d.o.o. od strane korisnika (Dizajneri i Klijenti) se sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja opisanim u ovom Pravilniku o Sankcionisanju (skraćeno Pravilnik) za nepoštovanje Uslova korišćenja kao ugovorne kazne, i koji je sastavni deo Uslova Korišćenja Geelancer.com koji može se menjati bez prethodne najave korisnicima.

 

Sistem sankcionisanja se sastoji od 3 nivoa:

 

 1. Obavešten – Prvi prekršaj o kojem je korisnik obavešten i gde mu se ukazuje na ova pravila sankcionisanja
 2. Upozoren pred isključenje – Drugi prekršaj o kojem je korisnik obavešten i gde mu se ponovo ukazuje na ova pravila sankcionisanja i mogućnost trajnog isključenja sa Geelancer.com
 3. Suspendovan – Treći prekršaj o kojem je korisnik obavešten i gde je trajno isključen sa Geelancer.com bez mogućnosti ponovne aktivacije

 

Ova pravila sankcionisanja se primenjuju u sledećim slučajevima:

 

U sekciji “Konkursi”:

 • Navođenja na zaključenje bilo kakvog ugovora ili pravnog posla van Geelancer.com servisa, van onoga što je naznačeno u opisu konkursa
 • Sputavanja konkurencije
 • Neosnovana prijava rada kao plagijata
 • Zloupotreba sistema za objave na konkursu
 • Uticanja na kreatora konkursa vezano za izbor pobednika 
 • Uticanja na kreatora konkursa sa ciljem diskreditacije konkurencije
 • Objavljivanja radova koji krše lična prava, kao i internacionalne i domaće zakone o autorskim pravima (zabranjena je bilo kakva vrsta plagijata na konkursima)
 • Neobeležavanje odnosno nenavođenje izvora neautorskog dela rada sa koji dizajner ima pravo korišćenja, odnosno za koji nije potrebna plaćena licenca
 • Reklamiranja usluga kreatoru konkursa i javnosti
 • Linkovanja ka radovima koji se ne nalaze na internet sajtu Geelancer.com (eksterni linkovi)
 • Dostavljanja linkova ka radovima kreatoru konkursa putem komentara na rad
 • Neisplaćivanja pobednika konkursa (što sa sobom povlači i druge pravne i zakonske posledice)
 • Upotrebe bilo kog idejnog rešenja (rada) sa određenog konkursa bez isplate dizajnera
 • Nedostavljanje pobedničkog rešenja kreatoru konkursa, kada je nagrada isplaćena (što sa sobom povlači i druge pravne i zakonske posledice)
 • Obmana kreatora konkursa
 • Obmana dizajnera
 • Vređanje i pretnje
 • Zloupotreba Geelancer.com servisa, sistema i softvera
 • Zloupotrebe sekcije “Konkursi”

 

 

U sekciji “GeeMe - Portfolio”:

 

 • Reklamiranja usluga kroz opis portfolia i/ili kroz same radove
 • Objavljivanja radova koji krše lična prava, kao i internacionalne i domaće zakone o autorskim pravima (zabranjena je bilo kakva vrsta plagijata na konkursima)
 • Linkovanja ka radovima koji se ne nalaze na internet sajtu Geelancer.com (eksterni linkovi)
 • Neosnovanog negativnog komentarisanja tuđih radova u okviru portfolia
 • Vređanje i pretnje
 • Neosnovanog negativnog komentarisanja tuđih radova u tuđem Portfoliu
 • Postavljanje URL linka ili internet adrese ka drugim i/ili ličnim sajtovima u opisu portfolia
 • Objavljivanje radova i upućivanjem kreatora konkursa ka tim radovima tokom trajanja konkursa
 • Objavljivanje neetičkih, nemoralnih i ostalih radova koji nisu povezani sa dizajnom, umetnošću, arhitekturom i oblašću kojom se Geelancer.com bavi
 • Zloupotrebe sekcije “Portfolio”
 • Zloupotreba Geelancer.com servisa, sistema i softvera

 

 

Svaki navedeni prekršaj se vrednuje i sankcioniše ovim jedinstvenim sistemom kazni. Naprimer, ukoliko korisnik objavi rad koji je plagijat i koji povređuje tuđe lično intelektualno autorsko pravo biće sakncionisan i biće Obavešten. Ukoliko ponovo učini istu ili sličnu stvar biće Upozoren pred isključenje. Kada i naredni, treći put uradi istu ili drugi gorenavedeni prekršaj biće Suspendovan bez moguće ponovne aktivacije. Organizovano i svesno nepoštovanje pravila Geelancer.com servisa tretira se kao grubo kršenje i sankcioniše se trajnom suspenzijom.

 

Ukoliko član ne načini nijedan prekršaj u roku od 6 meseci od zadnjeg prekršaja njegov status se može promeniti na status nižeg nivoa.

 

Geelancer.com ima diskreciono pravo momentalne trajne suspenzije i deaktivacije svakog člana za koga smatra da je strogo prekršio pravila i ugrozio Geelancer.com, bez čekanja na drugu i treću opomenu

 

Beograd, 25.12.2019. godine

 

DIFOL d.o.o.

 

Direktor Dragan Popović

Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2021-04-16 13:45:15 CET (Belgrade, Serbia). Sva prava zadržana © 2010-2021 Green Design d.o.o

Website Security Test