0

Design Jobs

0

Winner

25

Designs

Portfolio

Welcome to my portfolio. I'm a designer bolekomp, and these are my works.

Vrlo kreativan i multitalentovani grafički dizajner sa iskustvom u multimediji, marketingu i grafičkom dizajnu. Izuzetne saradničke i međuljudske veštine, dinamičan timski igrač sa dobro razvijenim sposobnostima pismene i verbalne komunikacije.

Designs from the Geelancer contests

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2023-06-03 10:11:59 CET (Belgrade, Serbia). All rights reserved © 2010-2023 UGO MEDIA d.o.o

Website Security Test