0

Design Jobs

0

Winner

49

Designs

Portfolio

Welcome to my portfolio. I'm a designer NedaDesign, and these are my works.

Profesionalni sam grafički dizajner. Radim sve vrste dizajna . Pratim svetske trendove i primenjujem u svom radu. Najznačajnije, saradnja sa Ujedinjenim Nacijama za kompletan dizan za liflete na 5 jezika i saradnja sa Femplatz udruzenje gradjanki BG

Designs from the Geelancer contests

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Other works of mine

Plakat za klavirski
Plakat za klavirski duo Ingmar iz Novog Sada
Commend the work
Brosura za klavirski
Brosura za klavirski duo Ingmar iz Novog Sada
Commend the work
Lifleti za Ujedinjen
Lifleti za Ujedinjene nacije na pet jezika, Tema - Prava migranata
Commend the work
Logo za Godisnji izv
Logo za Godisnji izvastaj o pravima zena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Udruzenje gradjanki FEMPLATZ
Commend the work
Knjiga poezije sa il
Knjiga poezije sa ilustracijama
Commend the work
Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2024-02-29 16:28:38 CET (Belgrade, Serbia). All rights reserved © 2010-2024 UGO MEDIA d.o.o

Website Security Test