0

Design Jobs

0

Winner

8

Designs

Portfolio

Welcome to my portfolio. I'm a designer Masquetty, and these are my works.

Designs from the Geelancer contests

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Other works of mine

Set bojenih ikoni, k
Set bojenih ikoni, kreiran u Material Design stilu. Tema je dojenje, a pojedinačne ikonice su: 1. Dojka u laktaciji, 2. Kap mleka (kao zajednički motiv u sve tri ikone), 3. Čaša za čuvanje ispumpanog mleka.
Commend the work
Ikona za aplikaciju,
Ikona za aplikaciju, sa temom stilizovanje igračke - pony konjića, kreirana u Material Design stilu. Okrugla verzija.
Commend the work
Ikona za aplikaciju,
Ikona za aplikaciju, sa temom stilizovanje igračke - pony konjića, kreirana u Material Design stilu. Kvadratna verzija.
Commend the work
Set bojenih ikoni, k
Set bojenih ikoni, kreiran u Material Design stilu. Tema je disko era '80, a pojedinačne ikonice su: 1. Radio aparat, 2. Mužička nota, 3.LP ploča. Zajednički motiv za sve tri ikone je petokraka sa trobojnom trakom.
Commend the work
Kartica citata je kr
Kartica citata je kreirana u Material Design stilu i deo je dinami;ke aplikacije napisane u PHP. U samoj kartici je implementirana CSS3 animacija ekspandirajućeg podsadržaja. Prototip pogledajte na ovom linku: http://codepen.io/Masquetina/pen/yeGRzB
Commend the work
Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2021-06-12 20:11:19 CET (Belgrade, Serbia). All rights reserved © 2010-2021 Difol d.o.o

Website Security Test