0

Design Jobs

0

Winner

15

Designs

Portfolio

Welcome to my portfolio. I'm a designer .Mari., and these are my works.

Designs from the Geelancer contests

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Commend the work

Other works of mine

Kako bih izradila ov
Kako bih izradila ovaj portfolio, iskoristila sam crni hamer koji sam po srednjem delu ubušila i iza provukla paus papir sa šarama. Nalepila sam ga na lepenku, povezala stranice i prilepila dugme od beolina pomoću kojeg se otvara odnosno zatvara portfolio. Dugmići od beolina iskorišćeni su i na kutijama pralina i kesama.
Commend the work
Kao dizajn kutija za
Kao dizajn kutija za praline iskoristila sam sopstvene ilustracije voća u kombinaciji sa brush-evima i ručno izrađenim dugmićima od beolina koji su u boji voća.
Commend the work
Belo dugme na crnom
Belo dugme na crnom hameru u kombinaciji sa vitražem iza koga se nalazi paus papir sa šarama.
Commend the work
4 ilustracije voća
4 ilustracije voća korišćene na kutijama za praline
Commend the work
Siguran dizajn
Mint hosting provajder

Server time: 2022-11-27 13:08:57 CET (Belgrade, Serbia). All rights reserved © 2010-2022 Difol d.o.o

Website Security Test